Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

ΟΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

     Ἡ Ἐνορία μας ὅπως καί κάθε ἐνορία ὑφίσταται καί λειτουργεῖ βάσῃ τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί σύμφωνα μέ τούς Νόμους τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ὡς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καί διοικεῖται ἀπό πενταμελές Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο διορισμένο ἀνά τριετία ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἰερώνυμο β΄ μέ Πρόεδρο τόν Ἱερέα τοῦ Ναοῦ.  Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου λαμβάνονται κατά τή διάρκεια Συνεδρίασης καί κατά πλειοψηφία μετά ἀπό διαλογική συζήτηση καί καταγράφονται στό «Βιβλίο Πρακτικῶν» τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Στόχος τῶν Ἐκκλ. Ἐπιτρόπων εἶναι τό νά ἀνακαινίσουν καί να ἐξωραΐσουν τόν Ἱερό Ναό καί νά συμβάλλουν δυναμικά στήν πνευματική πρόοδο καί την εὐημερία τῆς Ἐνοριακῆς Κοινότητος.  Ἄς σταθοῦμε δίπλα στό ἔργο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων, ἄς τούς βοηθήσουμε στήν ἀποστολή τους καί ἄς ἑτοιμασθοῦμε  ὅταν ἔλθη ὁ κατάλληλος καιρός να πάρουμε ἀπό τά χέρια τους τήν σκυτάλη και νά ὑπηρετήσουμε και ἐμεῖς τήν Ἐνορία ὑπό τό ἄμισθο  ἀλλά  πολύ τιμητικό  ἀξίωμα τοῦ  Ἐκκλ. Ἐπιτρόπου. 
 Ἀποτελεῖ  ἰδιαίτερη  εὐλογία καί γιά τούς ἄνδρες καί γιά τίς γυναῖκες, ἡ θητεία ἔστω γιά μία τριετία στό Ἐκκλ. Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας μας. 
 Ἀπό τῃ νέα χρονιά καί γιά τήν τριετία 2017-2019  ἀναλαμβάνει  το νέο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ὅπου καί  εὐχώμεθα  κάθε εὐλογία καί δύναμη στό ἔργο τους.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Πρόεδρος καί προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Νοῦ:

ΑΡΧΙΜ.  ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΝΑΚΟΣ


Aντιπρόεδρος:    Θεόδωρος Δημόπουλος
Αναπληρωτής:    Διονύσιος Σταθουλόπουλος

Γραμματεύς:       Βασιλική Αξιομάκαρου
Αναπληρώτρια:  Πηνελόπη Θεοδωροπούλου

Ταμίας:                Θεόδωρος Σαζακλής
Αναπληρωτής:     Φίλιππος Σκούμπας

Μέλος:                 Ιωάννης Τσότρας

Αναπλ/κα Μέλη: Γεώργιος Μονθωναίος
                             Μιχαήλ Λεβέντης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου